Profil firmy

Firma byla založena 1. 9. 2007, její hlavní činností je od počátku projekce elektrických rozvodných zařízení, trafostanic, nadzemních i kabelových sítí nízkého a vysokého napětí a veřejného osvětlení.

Činnost firmy

Projektování elektrických zařízení

V rámci komplexní služby zákazníkovi jsme schopni zpracovat projektové dokumentace v různých stupních:

  • Studie – návrhy technického řešení
  • Projekty pro stavební a uzemní řízení
  • Realizační projekty
  • Jednostupňové projekty

Projektové dokumentace zpracováváme v rozsahu od jednoduchých přípojek NN z distribučních sítí k rodinným domům, přes projekty venkovních a kabelových sítí nízkého napětí až po projekty trafostanic a vedení vysokého napětí.

V rámci zpracování projektů zajišťujeme standardně potřebná vyjádření správců sítí a odsouhlasení projektů provozovatelem distribuční energetické soustavy.

www.gregor-elektroprojekty.cz - 2011 - Design & Code by Matěj Dohnal