Certifikace

Zapsán u ŽÚ Nové Město na Moravě pod č.j.: MUNMNM/31585/2007, Ev.č.: 371403-4488

Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT – 1400125.

Obor

Projektová činnost ve výstavbě

Průkaz způsobilosti

Autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstabě, ve znění pozdějších předpisů, nebo do 1.1.2005 splnění podmínek v § 34 téhož zákona

Poznámka

§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02, TE03):

Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, distribuční sítě VN a NN a trafostanice VN/NN v rámci stavby, sloužící pro její napájení. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt.

www.gregor-elektroprojekty.cz - 2011 - Design & Code by Matěj Dohnal